Samvirket110 m2
3
7
1997
20 m
20 m
15 km (15 min)
30 km (35 min)
Ørsta:
30 km (35 min)
Ålesund:
35 km (45 min)
Geiranger:


Ytre-Standal 46, 6174 Barstadvik, NORWAY | kjetstan@online.no | +47 97503728